Kuzey Göçebeleri

Merhaba sevgili insanoğlu,

Bir süredir üzerinde bulunduğumuz gezegende bugün yedi milyardan fazla insan yaşamını sürdürüyor. Bütün renkleriyle herkes farklı yollarda yürüyor. Büyük bir akış halinde olan bu nehir bütün farklılıklardan beslenerek güzelleşiyor.

Kuzey Göçebeleri, bir üretim- topluluğu olarak Aralık 2016’da kuruldu.
Birbirinden değerli insanları içinde barındıran bu topluluk, “göçebe bir  yaşam deneyiminin yansımasını” insanoğlu ile paylaşma ve “yaşama dair ortak eylem ve hayalleri olan” insanları birleştirme amacını taşıyor.
Göçebeler, yarı göçebeler, yerleşik göçebeler, zihin göçebeleri, her şeyi geride bırakıp kendini yola vuranlar, deneysel sanatçılar, reddedenler, kabul edenler, yaşamı her şeyden daha değerli görenler, anlatmak isteyenler, anlamak isteyenler, doğaya dönenler ve ‘yolculuk’larını sürdürenler burada kendine bir yer buluyor. Kuzey Göçebeleri’nde yaşam deneyimi, üretim ve mutlak samimiyete bağlı bir dostluk; her şeyin üzerindedir.
Yaşamın güzellikleri ve gerçekliği keşfedilebilir, paylaşılabilir. Yaşamın kendisi ve canlı yaşamları güzelleştirilebilir. Dayanışma gerçektir. Sanat yaşamın en derin deneyimini barındırır. Farklı düşünceler, farklı düşünenler, deneysel sanat değerlidir ve desteklenmelidir. Sanatçı yüzeyden biraz daha aşağı inebilmiş bir canlı olarak yok sayılamaz, yüceltilebilir. Doğa korunmalıdır.
İnsan yalnızca insan olduğu için değerlidir. İnsanoğlunun içine doğru yol alan bir deneyim; yaşam hakkında bilinmeyenleri, gizemli kalmış köşeleri ortaya çıkarabilir.

Uzun günler ve topraklar boyunca yolda kaldıktan sonra “gezgin, göçebe, deneysel sanatçı, doğa koruyucusu” olan insanların vizyonlarının dünyayı güzelleştirme ve onu daha iyi bir yer haline getirme konusunda yetkin ve anlamlı bir yerde olduğunu deneyimledim. Dünyada ve dünyaya dair yapmak istediklerimi bir toplulukla birlikte geniş bir paylaşım alanında yapma; bir şeyler üretmek, paylaşmak isteyen herkese arka çıkma ve benzer insanları bir araya getirip içlerindeki arzuları, hayalleri ve coşkun ateşlerini büyütme isteği ile Kuzey Göçebeleri doğdu, büyüdü ve nefes almayı sürdürüyor.
Çizginin dışındakiler yalnız değildir.
Yol, yaşam ve deneyim sonsuz bir göç halidir.

Doğuş Kökarttı